Djelatnost firme Georad obuhvata:

Geologija:
• istražni radovi
• geologija
• hidrogeologija
• geomehanika – geotehnika
• terenska kontrola zbijenosti
• rudarstvo
• građevinarstvo
• industrija i trgovina

Izrada projekata:
• Izrada studija i elaborata u oblasti geologije, geomehanike, rudarstva i građevonarstva
• Projektovanje i planiranje u navedenim oblastima
• Izrada investicionih projekata u oblasti rudarstva, građevinarstva, industrije i trgovine
• Stručne analize, ekspertize i nadzor
• Marketing usluge
• Kompletan inženjering

Ispitivanja:
• Geomehanička ispitivanja na površinskim kopovima,
• Geomehanička ispitivanja stambenih i proizvodnih objekata, aerodroma, puteva i mostova
• Geomehanička i inženjersko geološka ispitivanja sanacije klizišta

Uvođenje sistema kvaliteta
• Projektovanje i planiranje razvoja sistema kvaliteta
• Obrazovanje kadra u firmama
• Efikasno primjenjuju tehnike za unapređenje kvaliteta
• Motivišu za kvalitet i iniciraju programe
• Uspješno vode poslove kvaliteta prema certifikacijskim kućama i kupcima
• Vođenje eksternih provjera sistema kvaliteta proizvoda, usluga, procesa, sistema kvaliteta u preduzeću I osoblja (odnosi se na specijaliste koji obavljaju poslove posebne važnosti)