KADROVI:
Firma zapošljava četvoro ljudi: troje sa VSS spremom i jedno sa SSS spremom koji paralelno studira (geologija, završna godina studija).
Strateški cilj firme je prijem visokostručnog kadra .
U firmi je objedinjen kadar sa iskustvom i izvedenim brojnim objekatima koji su u eksploataciji i naučno stručni tridesetogodišnji rad istraživača.

Mr Nađa Čomić-Arnautović dipl.inž. rud.
(položen stručni ispit 02.02.1971. godine, uvjerenje broj 03-16/6) ujedno je Direktor i vlasnik firme. Uvjerenje o podobnosti za vršenje istražnih radova,izradu tehničke dokumentacije i vršenje tehničke kontrole(programa projekata i elaborata) izdato od Instituta za rudarska istraživanja Tuzla. Uvjerenje za obavljanje poslova i radnih zadataka ODGOVORNOG ISTRAŽIVAČA – rudar (Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale "GIT Tuzla) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Republički sekretarijat za privredu SR BiH: broj 03-16/6 izdato 02.02.1971 godine). Odluku o izboru u stručno zvanje (UNIVERZITET u Tuzli SOUR TEHNOGRAD, SOUR "IGMIN" GIT Tuzla od 30.06.1989: broj 01-92/89 Certifikat Evropske organizacije za kvalitet za EOQ MENADŽERA/AUDITORA KVALITETA) registarski broj AT00A-372 i ATOOSM-446 od 22.02.2000 godine
• Šehić Edin, dipl. ing. geologije
(tehnički rukovodilac “Geobušenje” Tuzla)
• Čomić Maja dipl. ecc.
radi na poslovima finansija firme, radno iskustvo 4 godine
• Čomić Jasenko apsolvent na Rudarsko - geološko - građevinskom fakultetu u Tuzli
radno iskustvo 3 godine

OPREMA:
• Aparat ZGF02 za određivanje dinamičkog modula deformacije nabavljen od firme Zorn Njemačka (januara 2000. god).
Aparat omogučava precizno mjerenje, a uz aparat je priključak za dinamički CBR test.
• VSS Ploča za mjerenje statičkog deformacijslkog modula koji je nabavljen 1995 godine.
Sastoji se od kružne ploče o 300 mm hidraulične prese do 10 bara , mjernih satova i tronožca.
Oprema je baždarena – pogledati pdf. prilog.
• Za klasifikacione opite (Atterbergove granice, granulometrijski sastav) posjedujemo opremu.
Certifikat o baždarenju vage za mjerenje - pogledati pdf. prilog.
• Ručna garnitura sa pratećim priborom za bušenje i jezgrovanje
Izvršen pregled i data upotrebna dozvola - pogledati pdf. prilog