Firma DOO "Georad" Tuzla je osnovana 20. maja 1998. godine.
Sjedište firme je u vlastitom prostoru u Ulici Albina Herljevića, "Mini centar" – Slatina u Tuzli. Prostor sačinjava 50 m2 kancelarijskog i 32 m2 garažnog prostora za bušaći pribor i opremu. U izgradnji je 50 m2 novog prostora na Stupinama u Tuzli.
Firma primjenjuje savremene metode pri vršenju površinskih i dubinskih istražnih radova za gradnju, eksploataciju i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehmološkim naukama.

Firma takođe vrši arhitektonske i inženjerske djelatnosti kao i tehničko savjetovanje geološke i istražne djelatnosti (površinsko mjerenje i posmatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji minerala). Vrši izradu tehničke dokumentacije (elaborati o rezervama mineralnih sirovina, programa, projekata i izvještaja, ekspertiza te izrada geoloških, hidrogeoloških i drugih karata vezanih za geološke djelatnosti)

Firma vrši reviziju programa, elaborata i ekspertiza iz oblasti geologije, rudarstva, hidrogeologije, geomehanike, geotehnike. Vrši nadzor nad izvođenjem geoloških i geotehničkih radova. Svi radovi se obavljaju prema odredbama zakona o geološkim istraživanjima i odredbama pratećih propisa vezanih za temeljenje građevinskih objekata.

Firma uvodi sistem kvaliteta s namjerom da unaprijedi praksu za uspješnije obavljanje svakodnevnih poslova, gdje zadovoljstvo korisnika stavlja na prvo mjesto, posluje po evropskim kriterijumima, garantuje kvalitet, okuplja vrhunske stručnjake i primjenjuje savremene metode i trajno brine o svojim partnerima.